Bogen MATSUP

MATSUP er et undervisningsmateriale i matematik til 7.- 10. klassetrin. Materialet består af en kopimappe og en tilhørende hjemmeside.

Forfatterne/omtalere 
Forfatter/omtalerene er alle rutinerede matematiklærere med stor undervisningserfaring.

Frede Krøjgaard, lektor på VIAUC, læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum.
Jørgen Uhl Pedersen, freelance matematikkonsulent og fagredaktør med tilknytning til bl.a. Danmarks Matematiklærerforening.
Mikael Skånstrøm, adjunkt VIAUC, læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum.
Per Nygaard Thomsen, lektor VIAUC, læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum.

Kopimappe
Kopimappen er på 76 sider i farver. Den indeholder otte opgavesæt. Hvert opgavesæt har et tema som det kendes fra folkeskolens afsluttende prøver i matematik.

Indholdet i de otte opgavesæt er hentet fra samme områder som opgaverne til afgangsprøverne og er struktureret på samme måde med hvert sit tema med fire eller fem underordnede overskrifter. Der vil være omkring 40 opgaver i hvert tema, og de fleste af opgaverne kræver anvendelse af it til løsningerne.

Hjemmeside
På hjemmesiden kan lærere og elever downloade materiale til brug for arbejdet med opgaverne. Foruden de downloads, der anvises i opgaverne til brug for løsningerne, er der vejledninger til både læreren og eleven. Vejledningen ’Til læreren’ indeholder en oversigt over faglige emner og en liste med anvendte programmer og deres funktioner. I vejledningen ’Til eleven’ er en beskrivelse af opgavens kontekst og eventuelle ordforklaringer. Desuden vil der også være løsningsforslag til hvert af de otte opgavesæt med eksempler på hvordan forskellige matematiske skriveværktøjer kan anvendes til elevernes skriftlige præsentationer.

Med hensyn til de faglige ord og begreber henviser vi til Formelsamling – Folkeskolens afsluttende prøver i matematik, lærebøger og andre matematiske opslagsværker. Formelsamlingen er anbragt på hjemmesiden som et link. Det betyder at eleven kan downloade den i forbindelse med opgaveløsningen og dermed udnytte den elektroniske søgefunktion.

På hjemmesiden vil også være relevante links til supplerende materialer, til officielle udgivelser og til artikler der er relevante i forbindelse med arbejdet med it i folkeskolen.