Forlaget

MATSUP er oprettet af Jørgen Uhl Pedersen og Mikael Skånstrøm med henblik på at udgive materialer til matematikundervisningen.

Som udgangspunkt har etableringen været ønsket om at producere et undervisningsmateriale der kan inspirere og motivere til brug af it i den daglige matematikundervisning, men på sigt kan der komme andre materialer fra MATSUP.

I Fælles Mål 2009 beskrives brugen af it som en integreret del af trinmålene, fx i forbindelse med undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer, udførsel af simuleringer og forberedelse og gennemførsel af mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde.

Meget tyder på at et krav til brug af it i folkeskolens afgangsprøver er på vej, og det er i det perspektiv, sammen med beskrivelserne i Fælles Mål 2009, den første udgivelse MATSUP skal ses.

Hvem står bag bogen MATSUP?

Jørgen Uhl Pedersen
Tidligere medlem af opgavekommissionen i matematik og tidligere konsulent i Gladsaxe kommune med ansvar for matematik og it på folkeskoleområdet, medforfatter på blandt andet ”Mat X” og ”De bedste prøveoplæg”, medforfatter og fagredaktør på bl.a. ”Matematikkens Univers” og ”PRØV!” samt fagredaktør på andre udgivelser inden for matematik og naturfag.

Mikael Skånstrøm
Tidligere medlem af opgavekommissionen i matematik, medlem af udvalget: ”Fremtidens matematik i Folkeskolen” der udgav rapport i 2006, adjunkt på VIAUC, læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum, medforfatter på blandt andet ”Matematik-tak”, ”Ubegribelige grublerier” og ”De bedste prøveoplæg”. Desuden forfatter til mange faglig-pædagogiske artikler og debatindlæg om matematik i grundskolen og i læreruddannelsen.